DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

with Brak komentarzy

SIOSTRY I BRACIA

Dziś Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

dzień szczególnej modlitwy w intencji dzieci poczętych,

Dzień Świętości Życia

 

W ten szczególny dzień  Świętości Życia –  zachęcamy do podjęcia wspólnie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Nie możemy dziś z wiadomych względów uczestniczyć w nabożeństwie, w kościele, zachęcamy jednak do przygotowania swoich domów do godnego uczestnictwa w Mszy św. za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Po podjęciu Duchowej Adopcji każdy może otrzymać za darmo modlitewnik Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego na wszystkie 280 dni, wystarczy że, o fakcie podjęcia duchowej adopcji poinformuje za pośrednictwem emaila: jacek0550@op.pl

W obronie dzieci nienarodzonych wstawiali się miedzy innymi :
Jan Paweł II – „Wołam do wszystkich ojców i matek mojej Ojczyzny i całego świata, do wszystkich ludzi bez wyjątku: każdy człowiek poczęty w łonie ma prawo do życia!”.

„Życie ludzkie jest szczególnie słabe i kruche, kiedy przychodzi na świat oraz kiedy opuszcza doczesność, aby osiągnąć wieczność. Słowo Boże wielokrotnie wzywa do otoczenia życia opieką i szacunkiem, zwłaszcza życia naznaczonego przez chorobę i starość” ( EV 44).

Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński – „W rodzinie, pod sercem matek, kryje się Naród”.

Włączmy się i my w to piękne duchowe dzieło, które podejmuje rok rocznie tysiące osób na całym świecie, walczmy o życie bezbronnych dzieci.

 

JAK DOKONAĆ AKTU DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO:

 

Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej – radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołaczyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.

Duchową adopcję może podjąć każdy człowiek. Poprzedza ją przyrzeczenie, które składa się w swojej parafii lub w domu. Można również podjąć duchową adopcję prywatnie.

Formuła przyrzeczenia

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, ja, (imię i nazwisko) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia … biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego, codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca i (opcjonalnie) podjąć postanowienie…

 

Modlitwa codzienna Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego: