+ MARIA SYNDYKA – * 01.04.1940, + 01.02.2020

Msze św. odprawione do dnia 08.XI.2020 :
 1. z intencji Ilony z rodziną
 2. z intencji pracowników Banku Spółdzielczego w Chłopicach
 3. z intencji rodziny Pels
 4. z intencji syna Józefa z żoną
 5. z intencji Sióstr z Róży Św. Faustyny
 6. z intencji Mirosława z rodziną
 7. z intencji wnuka Marcina
 8. z intencji Rodziny Słowińskich
Msze św. wpisane do kalendarza na dzień:
 1. 10.XII.2020 – z Władysława z rodziną z Łowiec
 2. 23.XII.2020 – z intencji wnuczki Moniki
 3. 2.II.2021 – z intencji rodziny Gilarskich z Rzeszowa (Intencja będzie odprawiona poza parafią)
 4. 3.II.2021 – Msza Św. w rocznicę śmierci
 5. 18.IV.2021 – z intencji wnuka Krzysztofa z rodziną
 6. 12.V.2021 – składkowa
 7. 13.VI.2021 – składkowa
 8. 19.VII.2021 – składkowa
 9. 26.VIII.2021 – składkowa
 10. 21.IX.2021 – składkowa
 11. 10.X.2021 – składkowa
 12. 20.XI.2021 – składkowa
 13. 17.XII.2021 – składkowa
Intencje składkowe – 10
2 intencje zostało przekazanych do odprawienia na misjach
8 intencje zostało wpisanych do kalendarza jak wyżej.
…………………………………….
Wykaz zawiera wyłącznie intencje zamówione z racji pogrzebu. Nie zawiera intencji zamawianych w innym terminie i wpisanych bezpośrednio do kalendarza.