Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNĄ PRACĘ NA CHWAŁĘ BOGA

PRZEZ TE TRUDNE MIESIĄCE

MODLIMY SIĘ O DARY BOŻE I OPIEKĘ MATKI BOŻEJ DLA WAS I WASZYCH RODZIN

ŻYCZYMY WSZYSTKIM ZDROWYCH, DOBRYCH I UDANYCH WAKACJI.

DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU – MAMY NADZIEJĘ ŻE W SZKOLE!

SZCZĘŚĆ BOŻE – ks. Jacek, Ks. Ryszard, Ks. Artur

..………………………………………………………..

OSTATNIE Katechezy w tym roku szkolnym (15,16)

Sanktuarium w Chłopicach

Matka Boża Jagodna, Matka Pocieszenia

Drogie dzieci! Zbliża się najważniejsze święto chłopickiego sanktuarium, uroczystość odpustowa Matki Bożej Jagodnej. W związku z tym, podczas tych ostatnich lekcji w tym roku katechetycznym, chcę Wam zaproponować przypomnienie sobie historii naszego kościoła i obrazu Matki Bożej oraz zapoznanie się z legendami związanymi z tym miejscem.

POPROŚ RODZICÓW O PRZECZYTANIE:

Różne podania mówią, że na przestrzeni wieków w Chłopicach znajdowało się kilka kościołów w różnych miejscach. Pierwszy kościół – jak głosi legenda – zatonął. Do dziś na jego miejscu, znajduje się nie niezamarzające zimą źródło. To miejsce znajdujące się w centrum wioski nosi nazwę „kościsko” lub „kościelisko”. Innym miejscem, gdzie znajduje się obecny kościół, jest las położony na górze w rejonie zwanym „sośniną”. Jest to jeden z najwyżej położonych punktów w okolicy (244,7 m). Zanim wybudowano obecną świątynię, stała tam mała kapliczka, którą, jak głosi legenda, wybudował Mikołaj Korniaktos – Grek z Krety, jako wotum wdzięczności za objawienie Matki Bożej, którego doznał na tym miejscu.
            Kaplica ta została rozbudowana i powiększona w 1684, kiedy to wdowa po Janie Zamojskim, Maria Kazimiera zwana „Marysieńką” powtórnie wyszła za mąż za Jana III Sobieskiego. Ziemie, na których leżały Chłopice przeszły pod władanie rodziny królewskiej. Legenda mówi, że król Jan często przebywał w tych okolicach i chętnie modlił się również w tej drewnianej kapliczce. Jak wskazuje tablica pamiątkowa wmurowana obok kościoła po zwycięstwie odniesionym w wojnie z Turkami pod Wiedniem w 1683 roku, król przyjechał na odpoczynek do Wysocka, gdzie miał swoją rezydencję. Modlił się przed obrazem Matki Bożej Chłopickiej dziękując za zwycięstwo. Postanowił, że z wdzięczności za pomoc i opiekę Panienki Przenajświętszej, w miejscu starej pustelni wybuduje nową kaplicę. W ten sposób powstała nowa, większa świątynia, której wielem elementów konstrukcyjnych zachowało się do dnia dzisiejszego.
           W 1731 roku Jan Ostrowski dokonał kolejnej fundacji, ale to dopiero następna właścicielka Chłopic Zofia Rzymowska nadała kościołowi i jego wnętrzu, wygląd zachowany w niezmienionej formie do naszych czasów. Świątynia ta była konsekrowana w 1763 roku przez biskupa unickiego Atanazego Szeptyckiego dla istniejącej tutaj parafii unickiej. Ojciec Święty Pius VI ustanowił 8 kwietnia 1781 breve, udzielające odpustu zupełnego w dzień Wniebowzięcia Najświętszej Panny w Chłopicach łaskami słynących, pod zwykłymi warunkami. Breve to zostało wysłane z Rzymu na ręce ks. bp. Maksyma Ryłły, administratora ówczesnej diecezji przemyskiej grecko-katolickiej i umieszczone w kościele chłopickim, z datą 5 maja 1782 roku. Wówczas już w Chłopicach istniało duszpasterstwo rzymskokatolickie, w którym posługiwali kapelani z Jarosławia.
            Cesarz Józef II wydał (w grudniu 1788 roku) dekret, na mocy, którego ostatecznie skasowano parafię unicką, zaś kościół w Chłopicach stał się świątynią parafii rzymskokatolickiej: „Ówczesna cerkiew, wraz z budynkami plebańskimi, w skutek rozporządzenia z 23 grudnia 1788 roku hr. Brygido, gubernatora Galicji, odebraną została od ostatniego ruskiego proboszcza tamtejszego ks. Daniela Zatwarnickiego i oddaną nowo mianowanemu kapelanowi łacińskiemu”.
            Już wcześniej, bo w roku 1786 parafię unicką w Chłopicach przeniesiono do Boratyna, gdyż ja czytamy w ww. dokumencie cesarskim: „Sami unici musieli ustąpić z Chłopic, bo było ich tu bardzo mało”. Na pamiątkę, że był to kiedyś kościół grekokatolicki do dziś dnia jeden odpust odprawiany jest dnia 28 sierpnia, to jest na tzw. „Ruskie Wniebowzięcie” czyli święto „Uśpienia Matki Boskiej”, w myśl dekretu św. Kongregacyi Rozkrzewiania Wiary z 1914 roku.
            Przy kościele stoi kaplica – dzwonnica, powstała podczas rozbudowy kościoła w połowie XVIII wieku Stanowi ona szczególnie cenne świadectwo chłopickich cudów, dokumentowanych przez lata polichromią na ścianach wewnętrznych z ofiar pielgrzymów. W 1877 roku kaplicę powiększono, a pod nowo dobudowaną częścią umieszczono kryptę grobową Koziebrodzkich i Lisowieckich. W tym czasie na placu przy kaplicy została wybudowana nowa, murowana dzwonnica.

LEGENDA O OBJAWIENIU MATKI BOŻEJ W CHŁOPICACH

I GREKU KORNIAKCIE

Mikołaj Korniaktos (Korniakt), jak głosi legenda, pochodził z greckiej wyspy Krety. W 1490 roku przyjechał na sławny w okolicy jarosławski jarmark. Jarmarki te były znane w całej Europie zaliczano je do jednych z największych. Miasto Jarosław leżące nad rzeką San znajdowało się wówczas na skrzyżowaniu ważnych dróg handlowych łączących, zachód ze wschodem i północ z południem.
          Według legendy za czasów króla Kazimierza Jagiellończyka, przybyła z Krety do Polski bogata, grecka rodzina Korniaktos, która zajmowała się hodowlą koni, za króla Stefana Batorego otrzymała ona przywileje szlacheckie. W owym 1490 roku, Korniakt prowadził do Jarosławia na jarmark konie, które spłoszone przez wilki, rozbiegły się w okolicach chłopickiego lasu. Przerażony Mikołaj, najpierw upadł na kolana i błagał Madonnę o pomoc, a następnie ruszył za uciekającymi końmi. Gdy zrezygnowany miał zaprzestać poszukiwania, zobaczył je wszystkie stojące pod dziką leśną gruszą. Zdziwiony tym widokiem podszedł bliżej. Zdziwienie zamieniło się w zachwyt, gdy w koronie gruszy ujrzał postać Maryi z Dzieciątkiem na ręku. Upadłszy na kolana zaczął wychwalać Najświętszą Panienkę. Wtedy ślubował uroczyście: „Wybuduję na chwałę Bogu i Tobie Maryjo Kościółek między sosnami w lesie, i tu zostanę pustelnikiem”. Złożone postanowienie wypełnił. Wybudował kapliczkę której ołtarz był umieszczony na pniu ściętej gruszy. Kazał namalować obraz, według wizerunku objawienia i umieścił go w ołtarzu. Mikołaj jak głosi legenda, po wychowaniu dzieci, prowadził życie pustelnicze w chłopickiej Sośninie i umarł szczęśliwy opiekując się kaplicą i obrazem Matki Bożej. Rodzina Korniakta osiadła w Polsce i nabyła majątek w okolicach Łańcuta, we wsi, która do dziś nosi nazwę Korniaktów.
Tyle legenda o objawieniach na gruszy, a w każdej legendzie jest coś prawdy, więc i zapewne w tej. Faktem jest że miejsce objawień było znane i czczone od XV wieku, a kaplica odnawiana i rozbudowywana wielokrotnie.

Przeczytaj także inną legendę o cudownych wydarzeniach

które działy się w Chłopicach za sprawą Matki Bożej

 1. KARA NA KRZYWDZICIELA

Jeśli wierzyć świadectwu księdza Wojciecha Michny, jest to historia prawdziwa. Przy starym Kościele w Chłopicach były trzy domy. Jeden z nich należał do kościelnego, drugi do wieśniaka Szymona, a trzeci do jego siostry. Ojciec podzielił majątek między Szymona i jego siostrę na równe części. Jednak Szymon jako starszy zaczął krzywdzić siostrę, która była wdową z trójką dzieci.
Początkowo przy każdej orce zagarniał kilka skib z jej gruntu. Gdy wdowa zauważyła ten proceder, błagała, by nie robił tego, ponieważ żyła w ubóstwie, zaś to pole, było jedynym źródłem utrzymania. Jednak brat był nieczuły na jej prośby. Zawsze reagował brutalnie. Mimo, że w każdą niedzielę chodził do kościoła i modlił się, serce miał z kamienia dla swojej rodzonej ubogiej siostry.
            Tak mijały kolejne lata. Zachłanny Szymon przez 10 lat wyorał prawie połowę gruntu swej siostry. Wdowa przez ten czas wiele płakała tak, że wzrok prawie straciła, a miała na utrzymaniu jeszcze trzy córki. Ale Szymonowi nie było tego dosyć. Kiedy kolejnej wiosny znowu zaczął wyorywać pole, siostra wzięła trzy córki za ręce i kazała się zaprowadzić do domu Szymona. Gdy przyszła, on właśnie jadł kolację ze swoją żoną i dziećmi za stołem. Siostra i sieroty pochwaliły Boga i razem uklękły na środku izby przed nimi i z płaczem prosiły: „Bracie kochany! Wuju kochany! Opiekunie nasz krewny! Nie rób nam krzywdy, nie zabieraj nam reszty zagrody po twoim ojcu, a naszym dziadku, bo cóż my ci zawiniły, że nas tak krzywdzisz? A gdzież my się podziejemy, jak nam matka prawie ślepa umrze jak nam za kolka lat zaorzesz do reszty te cienkie zagoniki?” Widok ich był tak tragiczny, że nawet ludzie o kamiennym sercu by się ulitowali i pomogli im. Szymon widząc swoją siostrę z sierotami stojących na środku izby i słysząc ich płacz oraz prośbę, rozgniewał się bardzo, rzucił łyżką o ziemię, uderzył ręką w stół, aż miska z jedzeniem spadła na podłogę, wstał tak szybko zza stołu, że ławka, na, której siedział się przewróciła. Zaczął krzyczeć na przybyłe. Potem złapał siostrzenice za warkocze i siłą wyrzucił z domu. Później wrócił się i szarpiąc chorą siostrę, wyrzucił ją bezdusznie za próg.
            Siostra wobec uporu brata, oddała się w ręce Boga. Biedna kobieta z płaczem i sercem pełnym bólu, poszła pod Kościół, by błagać Matkę Bożą o ratunek i pomoc w nieszczęściu. W pewnym momencie, w nocnej ciszy, kościół bezszelestnie zapadł się pod ziemię tak, że tylko wierzchołek dachu wystawał nad ziemię. Wraz z kościołem zniknął pod ziemię dom złego kościelnego i całe domostwo okrutnego Szymona. W ten tajemniczy sposób został ukarany brat biednej wdowy, który okradał ją i krzywdził przez wiele lat. Udając dobrego chrześcijanina, modlił się i chodził do kościoła, a potem wbrew wszelkim zasadom chrześcijaństwa i miłości bliźniego, okradał ubogą wdowę i jej dzieci. Karę poniosła też cała rodzina Szymona. Do dziś w miejscu dawnego kościoła, znajduje się staw, który nigdy nie zamarza. Miejscowi nazywają to miejsce „Kościskiem” lub „Kościeliskiem”. Wdowa i jej dzieci odzyskała nie tylko swoje pole, ale otrzymała w spadku po bracie cały jego grunt.

………………………………………………….

..……………………………………………………………..

Katecheza 14

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa- Boże Ciało.

 

 

Do ilu Ołtarzy idzie procesja Bożego Ciała?

W czym jest niesiony Najświętszy Sakrament?

Co dziewczynki rzucają przed Najświętszym Sakramentem?

 

Podczas wykonywania zadania posłuchaj:

Następnie wykonaj zadanie z ćwiczeń str.94-95.

Na koniec katechezy pomódl się słowami:
Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament,
teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. x 3

……………………………………………………………..

 

Katecheza 13

Czerwiec miesiącem czci

Najświętszego Serca Pana Jezusa

Oglądnij filmik:

W jaki sposób Pan Jezus ukazał miłość do człowieka?

Jak człowiek może okazać miłość do Pana Boga?

Komu zawdzięczmy nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa?

Podczas wykonywania zadania posłuchaj:

 

Na koniec katechezy pomódl się słowami:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego. Amen.

………………………………………………

Katecheza 12

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Na początek posłuchaj piosenki :

Oglądnij filmik:

Jakie owoce przynosi Duch Święty?

Jakie są dary Ducha Świętego?

…………………………………………….

Podczas wykonywania zadania posłuchaj:

Następnie wykonaj zadanie z ćwiczeń str. 92-93.

Na koniec katechezy pomódl się słowami:

Dzięki Ci Duchu Święty 

za światło tej nauki,

pragnę, abym nią oświecony,

mógł Cię zawsze wielbić

i wolę Twoją wypełniać.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

………………………………..

 

Katecheza 11

MÓJ DUCH ŚWIĘTY – UROCZYSTOŚC ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

DROGIE DZIECI

Przygotowując się do pięknego i ważnego święta, jakim jest Zesłanie Ducha Świętego, proponuje wam dziś zabawę w kolorowanki związane z tym wydarzeniem.

Każdą kolorowankę można powiększyć, skopiować, wydrukować i pomalować. Życzę dobrej zabawy. Bawić w kolorowanie mogą się oczywiście także rodzice, babcie i starsze rodzeństwo.

Szczęść Boże!

………………………………………………..

Katecheza 10

Pan Jezus wstępuje do nieba.

Obejrzyj film:

Kiedy Pan Jezus wstępuje do nieba?
Co Pan Jezus uczynił przed Wniebowstąpieniem?
Kto może zostać uczniem Pana Jezusa?
Następnie pokoloruj obrazek:
Na koniec katechezy pomódl się słowami:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego. Amen.

……………………………………………….

 

Katecheza 9

SETNA ROCZNICA URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II – KONKURS

Drogie dzieci, kochana młodzieży, szanowni rodzice!

Za tydzień, w poniedziałek 18 maja będziemy wspominali 100 rocznicę urodzin naszego rodaka, papieża Jana Pawła II. Jako że w tym szczególnym czasie nie będziemy mogli zbytnio zaangażować się osobiście w świętowanie tego ważnego wydarzenia, proponuję wszystkim wzięcie udziału w konkursie poświęconym naszemu Papieżowi. Warunki i rodzaje konkursu podaję niżej. Myślę że każdy znajdzie coś dla siebie.

…………………………………………….

KONKURS

TEMAT KONKURSU: JAN PAWEŁ II W MOIM DOMU

Wykonane prace, które otrzymam zostaną zaprezentowane przy ołtarzu polowym, obok kościoła w Chłopicach. Dlatego też proszę, by dostarczyć mi je do najbliższej soboty, by w niedzielę można było je oglądać. W związku z tym najlepiej dostarczyć mi oryginał, może być również skan lub zdjęcie na maila (dobrej jakości – sam wydrukuję).
 1. KONKURS PLASTYCZNY – (technika dowolna, format A4) – propozycje:

 • Pomnik Jana Pawła II przed naszym domem (rysujemy widok naszego domu i umieszczamy przed nim pomnik papieża)

 • Jan Paweł II w moim pokoju (malujemy wnętrze swojego pokoju lub innego pomieszczenia w domu i wstawiamy postać papieża, który spotyka się z naszą rodziną)

 • portret lub obraz Jana Pawła II  

 • rzeźba Jana Pawła II

2. KONKURS GEOGRAFICZNY (format A4 lub większy)

 • na mapę Polski nanosimy miejsca związane z Janem Pawłem II (z jego życia przed wyborem na papieża lub z pielgrzymek do Ojczyzny, przyklejając lub rysując)

3. KONKURS HISTORYCZNY

 • opisujemy jedno ważne wydarzenie z życia Papieża Polaka

4. KONKURS FOTOGRAFICZNY (dla tych, którzy posługują się programami do obróbki zdjęć, format zdjęcia A4 lub mail do wydruku)

 • Pomnik Jana Pawła II przed naszym domem (wykonujemy zdjęcie naszego domu i umieszczamy przed nim pomnik papieża)

 • Jan Paweł II w moim pokoju (zdjęcie wnętrza swojego pokoju lub innego pomieszczenia w domu i wstawiamy postać papieża, który spotyka się z naszą rodziną)

5. KONKURS LITERACKI

 • piszemy wiersz o Janie Pawle II

 • piszemy opowiadanie, esej, reportaż itp. z Janem Pawłem II jako bohaterem

6. KONKURS LITURGICZNY

 • Układamy modlitwę lub litanię do Świętego Jana Pawła II

 • projektujemy domowy ołtarzyk poświęcony Janowi Pawłowi II (z jego wizerunkiem)

…………………………………………………

MAM NADZIEJĘ ŻE KAŻDY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE W TYCH PROPOZYCJACH.
CZEKAM Z NIECIERPLIWOŚCIĄ NA WASZE PRACE. PRZEŚLĘ JE TAKŻE DO WASZYCH NAUCZYCIELI Z ODPOWIEDNICH PRZEDMIOTÓW, BY MOGLI PODZIWIAĆ I OCENIĆ WASZĄ KREATYWNOŚĆ. PO POWROCIE DO SZKOŁY MAM NADZIEJĘ ŻE WASZE PRACE TAM ZNAJDĄ STAŁE MIEJSCE.
W TYM TYGODNIU NIE BĘDZIE JUŻ WIĘCEJ LEKCJI, GDYŻ WYKONANIE PRAC KONKURSOWYCH ZAJMIE SPORO CZASU.
POZDRAWIAM WSZYSTKICH I ŻYCZĘ SZCZĘŚĆ BOŻE. Ks. Jacek.

………………………………………………………..

PROPONUJĘ TAKŻE OBEJRZENIE ZNAJDUJACYCH SIĘ PONIŻEJ RÓŻNYCH MATERIAŁÓW O JANIE PAWLE II. DLA MŁODSZYCH I STARSZYCH, DLA WSZYSTKICH.

………………………………..

Katecheza 7 i 8

Jezus nad jeziorem.

Jezus pomaga chorym.

 

Na początek posłuchaj piosenki:

następnie oglądnij bajkę:

Jaki cud dokonał Jezus na morzu?

Kto przyniósł sparaliżowanego do Pana Jezusa?

W jaki sposób wniesiono go da Pana Jezusa?

Co odpuszcza mu Pan Jezus?

 

Następnie wykonaj zadania z katechezy nr 28 ( str.60) oraz nr 30 ( str.64-65).
I jeszcze jedna piosenka:

Następnie pomódl się słowami:
Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

……………………………………………..

Katecheza 6

MAJOWE ŚWIĘTO KRÓLOWEJ POLSKI.

Kochane dzieci. Zbliża się najważniejsze dla nas Polaków maryjne święto. Trzeciego maja, czyli w najbliższą niedzielę, będziemy w szczególny sposób modlili się do Matki Bożej Królowej nas wszystkich. Będziemy także modlili się w intencji naszej Ojczyzny. Dlatego chcę Wam zaproponować, byśmy się do tego święta przygotowali.

Królowa Polski ma swoją stolicę na Jasnej Górze w Częstochowie, obejrzyjcie więc film o tym szczególnym miejscu.

Szczególną modlitwą do Królowej Polski jest Apel Jasnogórski, który odbywa się codziennie o godzinie 21.00 w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze. Obejrzy razem z rodzicami Apel Jasnogórski z dnia 22 kwietnia 2020 roku.:

Pomódl się w intencji naszej Ojczyzny:

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej,
by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Kolorowanki dla chętnych:

………………………………………………………

Katecheza 5

Zmartwychwstały Jezus jest ze mną.

 

Obejrzyj następujący film:

Odpowiedz na pytania:

Ile trwa radość zmartwychwstania w Kościele?

Kto wszedł do pustego grobu i uwierzył?

Jak brzmi radosne zawołanie wielkanocne?

 

Następnie wykonaj zadania z katechezy nr 40 ( str.84-85).

W trakcie wykonywania zadania posłuchaj piosenki:

111Następnie pomódl się słowami:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw od złego. Amen.

 

…………………………………………………………………..

 

Katecheza 4

W niedzielę Miłosierdzia Bożego oddaję cześć Jezusowi.

 

Obejrzyj następujący film:

Gesù_confido_in_teOdpowiedz na pytania:

Jak miała na imię dziewczynka, która chciała wstąpić do zakonu?

Dlaczego Pan Jezus płakał, gdy ukazał się zakonnicy?

Co Jezus nakazuje uczynić siostrze Faustynie?

Kto był spowiednikiem siostry Faustyny?

Jakie Święto ustala Pan Jezus w I niedzielę po Wielkanocy?

Jakiej modlitwy nauczyła nas siostra Faustyna?

 

Następnie wykonaj zadania z katechezy nr 43 (str.90-91).

W trakcie wykonywania zadania posłuchaj piosenki:

 

Następnie pomódl się słowami:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego. Amen.

 

……………………………………………………………….

Katecheza 3

WIELKIE DNI NASZEJ WIARY

Wielki Czwartek- ustanowienie Eucharystii

Wielki Piątek- śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Obejrzyj następujący film:

Odpowiedz na pytania:

Kto i za ile zdradził Pana Jesusa?

Kto zaprze się trzykrotnie Pana Jezusa?

Co uczniowie czynili podczas modlitwy Jezusa?

Kto skazał Pana Jezusa na śmierć?

Czym poili Pana Jezusa wiszącego na krzyżu?

Następnie wykonaj zadania z katechezy nr 36 (str. 76-77) oraz nr 37 (str. 78-79).

Następnie pomódl się słowami:

Któryś za nas cierpiał rany,

Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. x 3

 

……………………………………………………………………

 

Katecheza 2

Niedziela Palmowa- Jezus moim Królem

 

Obejrzyj fragment filmu:

 

Odpowiedz Mamie lub Tatowi, na pytania:

Do jakiego miasta wjeżdża na Pan Jezus?

Na jakim zwierzęciu jedzie Pan Jezus?

Co trzymają w ręku ludzie witający Pana Jezusa?

Kiedy my świętujemy to wydarzenie?

 

Następnie z katechizmu wykonaj zadanie  ze strony 74 i 75.

 

Na koniec pomódl się i podziękuj Panu Jezusowi za dzisiejszy dzień.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego.
Amen

……………………………………………………………………………………..

 

Katecheza 1

Cuda Pana Jezusa

Obejrzyj bajkę i zobacz jakich cudów dokonał Pan Jezus?

Kogo uzdrowił i z jakiej choroby?

Po obejrzeniu bajki poproś rodziców o wydrukowanie obrazka i pokoloruj go.

PJ

 

 

Szczęść Boże!

Ks. Artur