Polichromia na ścianach kaplicy (XVIII – XIX w.) dokumentująca cudowne wydarzenia, które według podań ludowych miały miejsce w Chłopicach.

Nieznani artyści namalowali obrazy jako wota dziękczynne za cudowną interwencję Matki Bożej Chłopickiej. Polichromia przez wiele lat była w znacznej części ukryta pod warstwami późniejszych przemalowań. Do pierwotnego wyglądu wróciła podczas remontu i konserwacji kaplicy w latach 2006 – 2009, za sprawą Pani mgr Małgorzaty Dawidiuk, Pracowni Konserwacji Zabytków „Icos” oraz wolontariuszy.