CMENTARZE na terenie parafii:

1. Cmentarz parafialny w Chłopicach

WŁASNOŚĆ: Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Chłopicach

37-561 Chłopice 102, tel. 16 622 24 94

************************************************************

Zarządca cmentarza: 

Z dniem 01.07.2018 funkcję zarządcy cmentarza parafialnego w Chłopicach przejmuje zakład pogrzebowy „IN MEMORIAM” z Jarosławia

——————————–

  • Dane kontaktowe zarządcy:

Zakład pogrzebowy „IN MEMORIAM”, Dorota Turowska, z siedzibą w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 39, Kierownik Zakładu Pan Andrzej Pawlikowski

 

                                  Numer Telefonu – 693 137 090

                                                                 782 827 286

                                                                 E-mail: d.turowska@wp.pl

                                                                 www.inmemoriam.com.pl/


 

1. Cmentarz jest własnością parafii w Chłopicach, a zarząd cmentarzem to przejęcie obowiązków pełnionych dotychczas przez „grabarzy” na warunkach określonych niżej w punkcie 5.

2. Składam serdeczne podziękowanie osobom które pełniły do tej pory funkcje zarządzania cmentarzem.

3. Sprawy organizacji pogrzebów i prac przy nagrobkach oraz pomnikach zmarłych pozostają bez zmian i zależą od decyzji rodziny lub osób zainteresowanych.

4. Parafia zapewnia jedynie wyłączność na prowadzenie prac związanych z przygotowaniem miejsc pochówku na terenie cmentarza parafialnego w Chłopicach oraz dysponowanie kluczami do bramy wjazdowej. 

5. OBOWIĄZKI ZARZĄDCY:

  • Utrzymywanie czystości i porządku na cmentarzu

  • Koszenie trawy w terminie od 15.04 – 15.10 w strefie grzebalnej pomiędzy grobami, wzdłuż alejek i ogrodzenia oraz skarpy od strony drogi powiatowej

  • Dokonywanie drobnych remontów i napraw w obrębie ogrodzenia niezbędnych dla utrzymania czystości i estetyki cmentarza

  • Wykonywanie innych czynności, które mogą okazać się niezbędne, po wcześniejszym ustaleniu z właścicielem cmentarza

  • Informowanie parafii o wszelkich zauważonych niewłaściwych zachowaniach, aktach wandalizmu itp. oraz interweniowanie w przypadkach tego wymagających lub powiadomienie organów ścigania.

  • Udzielanie pozwolenia i określanie warunków prowadzenia prac na cmentarzu przez osoby (lub firmy) trzecie, dotyczących budowy, remontu lub rozbiórki pomników i nagrobków oraz terenu w ich bezpośrednim otoczeniu.

  • Pobieranie opłat za wjazd na teren cmentarza

  • Zapewnienie całodobowego kontaktu telefonicznego.

  • Świadczenie usług związanych z przygotowaniem miejsc pochówku

6. Zarządca nie pobiera od parafii żadnych opłat za wykonane czynności, o których mowa w punkcie nr 6.

7. W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z parafią  

 

 

8. Zarządca za wykonane usługi opłaca przewidziane prawem podatki oraz zobowiązany jest do wystawienia na życzenie klienta odpowiedniego rachunku za wszystkie wykonane prace.

************************************************************

2. Cmentarz komunalny w Jankowicach

WŁASNOŚĆ: Gmina Chłopice, tel. 16 624 00 00

 

*********************************************************

Informacje dotyczące chrześcijańskiego pogrzebu:

1. Pogrzeb przygotowuje najbliższa rodzina lub upoważnione do tego (np. w testamencie) osoby.

2. Pogrzeb powinien mieć miejsce w parafii zamieszkania. Jeżeli ma się on odbyć poza parafią zamieszkania, potrzebna jest na to zgoda proboszcza miejsca.

3. Przy zgłaszaniu pogrzebu należy w kancelarii parafialnej przedłożyć akt zgonu oraz dokument dla administracji cmentarza wydany przez USC miejsca zgonu. Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu, należy również postarać się o zaświadczenie zaopatrzenia przed śmiercią sakramentami (namaszczenie chorych, Wiatyk).

4. Liturgię pogrzebu, miejsce pochówku na cmentarzu oraz pozostałe szczegóły organizacyjne ustala się indywidualnie z proboszczem lub wikariuszem parafii oraz administratorem cmentarza.

Nauczanie Kościoła Katolickiego na temat pogrzebu:

Katechizm Kościoła Katolickiego pkt. 1680-1690.

Obowiązujące normy prawne:

Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 1176-1185.

……………………………………………………..

W 2020 ROKU ODESZLI DO PANA

I ZOSTALI POCHOWANI NA NASZYCH CMENTARZACH

(Proszę kliknąć w zakładkę Intencje pogrzebowe.

Na stronie tytułowej pojawi się lista osób zmarłych w 2020 roku)