Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości o abstynencję w sierpniu 2016 r.

with Brak komentarzy

„MŁODZI, NIE DAJCIE SIĘ ZNIEWOLIĆ!”

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości o abstynencję w sierpniu 2016 r.

Przeżywamy Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, dziękujemy Bogu za 1050. rocznicę chrztu Polski. W tym szczególnym czasie Kościół ponawia sierpniowy apel o abstynencję. Niech będzie to dar naszej miłości do Boga i bliźnich. Pokażmy innym, że jesteśmy wolni i miłosierni, że potrafimy żyć szczęśliwie bez alkoholu. Wesprzyjmy tych, którzy walczą o trzeźwość i potrzebują naszej pomocy. Abstynencja nie jest czymś dziwnym i wyjątkowym, jest konieczna w wielu sytuacjach życia. Zachowanie abstynencji jest niezbędne w pracy, podczas kierowania pojazdami, w czasie opieki nad dziećmi.

Wspominając Chrzest Polski i jej dzieje, myślimy z wdzięcznością o wielkiej pracy Kościoła, który zawsze stał na straży wolności i godności człowieka, pracując na rzecz trzeźwości. W historii Polski, zwłaszcza w czasach zaborów, kapłani i osoby zakonne bronili Polaków przed rozpijaniem. Spotykały ich za to represje ze strony zaborców, którym zależało, aby sprawować kontrolę nad narodem. Kościół rozumiał, że jego byt fizyczny i moralny są możliwe tylko wtedy, gdy chroniona jest trzeźwość. Dziś z wdzięcznością i dumą, ale i z poczuciem odpowiedzialności, patrzymy na tę pracę Kościoła. O trzeźwość wszystkich rodaków wielokrotnie upominali się: św. O. Maksymilian, Prymas Wyszyński, św. Jan Paweł II i wielu innych apostołów trzeźwości, którym okazujemy wdzięczność i szacunek.

Współczesnym apostołom trzeźwości towarzyszy niepokój, by nie utracić dorobku poprzedników. Pomimo wysiłku wielu, duchownych i świeckich, coraz trudniej bronić trzeźwości. Wiele statystyk pokazuje, że powinniśmy być zawstydzeni zbyt wysokim spożyciem alkoholu w Polsce. Prawie milion Polaków jest uzależnionych, a 3 miliony pije ryzykownie i szkodliwie. Spożywamy średnio 10 litrów czystego alkoholu, i co najmniej 3 litry alkoholu nierejestrowanego. Rocznie ponad 10 tysięcy Polaków umiera przez alkohol. Jeden punkt sprzedaży przypada na 270 mieszkańców, a ich liczba czterokrotnie przekracza standardy Światowej Organizacji Zdrowia. Prawie 1,5 miliona dzieci żyje w rodzinach z problemem alkoholowym, w których dochodzi do przemocy. Ze spożywaniem alkoholu wiąże się ponad 60 różnych chorób. Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na 3 miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia. Polacy co roku tracą miliardy złotych opłacając ze swoich podatków ekonomiczne koszty nadmiernego spożycia alkoholu.

Chociaż większość Polaków zachowuje umiar lub abstynencję, to fakt ten nie może usypiać naszej czujności. Nie można zapomnieć, że nadużywanie alkoholu niszczy nie tylko osobę nim dotkniętą, ale także najbliższych. Nie jest to zatem problem jednostek, ale problem wielu milionów Polaków. Dzisiaj część polskiego społeczeństwa przypomina śmiertelnie chorego, który udaje, że nie widzi objawów. Nie reaguje na coraz gorsze wyniki badań, nie podejmuje leczenia. Powtarza sobie, że jakoś to będzie. Niestety, to droga do tragedii. Statystyki nie pokazują całej prawdy o cierpieniu, łzach, poniżeniu i przegranym życiu.

Jesteśmy Kościołem, wspólnotą wiary, dlatego tak bardzo potrzebujemy apostolstwa trzeźwości, będącego formą nowej ewangelizacji. Rok Miłosierdzia przypomina nam także o ludzkim wymiarze miłosierdzia. Wzywa nas do „wyobraźni trzeźwości”, czyli troski o ludzi uzależnionych, nadużywających alkoholu, a także do troski o ich rodziny. Zbyt łatwo zapominamy, że trzeźwość innych zależy od naszych decyzji i czynów.

W tym roku, przy okazji Światowych Dni Młodzieży, przypominamy, jak wiele pracy wymaga ochrona trzeźwości młodych. Badania pokazują, że młodzi, którzy sięgnęli po alkohol przed 15 rokiem życia, uzależniali się częściej, niż ci, którzy zaczęli go używać po 20 roku życia. Tymczasem z niepokojem obserwujemy, że wiek inicjacji alkoholowej w Polsce jest bardzo wczesny, co powoduje u młodzieży liczne problemy osobiste i niesie ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia. Alkoholem, po który najczęściej sięgają młodzi, jest piwo. Do jego spożywania przyczynia się przede wszystkim agresywna reklama i wysoka dostępność. Mimo że polskie prawo zabrania sprzedawania alkoholu nieletnim, to zaledwie 15-20 % z nich spotyka się z odmową w przypadku próby jego zakupu. Dlatego za św. Janem Pawłem II prosimy: „Młodzi, nie dajcie się zniewolić!” Nie dajcie się skusić pseudowartościami, półprawdami, urokiem miraży, od których później będziecie się odwracać rozczarowani, poranieni, a może nawet ze złamanym życiem”.

Drodzy Młodzi! Żyjecie w świecie, w którym wielu mówi o wolności, o prawach, o dobrej zabawie, o nieograniczonych możliwościach. Jeżeli jednak spojrzycie poza kolorowe reklamy, jeżeli na chwilę wyłączycie nowoczesne teledyski, wylogujecie się z sieci, to zobaczycie inny obraz. Życie młodych nigdy nie było tak trudne, jak obecnie. We współczesnym świecie uczyniono wiele, aby okraść was z młodości, aby pod hasłem wyzwolenia, ograniczyć i zmanipulować wasze myślenie, zagrać na uczuciach. Rozwiązaniem problemów nigdy nie było i nie będzie uciekanie w świat alkoholu, narkotyków, dopalaczy, hazardu, sieci społecznościowych czy gier. Prosimy, abyście nie niszczyli swojego życia na samym starcie. Drodzy Młodzi, kochajcie Chrystusa i ufajcie Mu! Uczcie się od tych, którzy są prawdziwie wolni, którzy potrafią żyć szczęśliwie, którzy osiągają sukces i cieszą się życiem bez alkoholu.

Drodzy Rodzice i Wychowawcy! Młodzi bardziej zwracają uwagę na to, co czynią dorośli, niż na to, co mówią. Wychowywać to znaczy dawać dobry przykład! To rodzice są pierwszymi wzorcami pozytywnych lub szkodliwych postaw. Oprócz zachowania trzeźwości, zadaniem rodziców jest solidne, katolickie wychowanie. Dobrze wychowuje ten, kto kocha, rozmawia, stara się zrozumieć, poświęca czas i uwagę, ale i stawia granice oraz wymagania. Młodzi, którzy otrzymują takie wychowanie, potrafią radzić sobie z życiem na trzeźwo.

Jeśli pyta się Polaków o to, jakie problemy społeczne budzą ich niepokój, to wymieniają na pierwszym miejscu zagrożenie utratą pracy i biedą, a na drugim problemy alkoholowe. Nie będzie trzeźwego narodu bez zdecydowanej i konsekwentnej polityki ograniczania dostępności alkoholu, a także zakazu jego reklamy. Trzeba tworzyć prawo przyjazne wychowywaniu w trzeźwości. Z taką prośbą i nadzieją zwracamy się do władz naszej ojczyzny, które obiecały dobrą zmianę. Taka dobra zmiana musi się dokonać także w odniesieniu do ochrony trzeźwości narodu. Troska o trzeźwość narodu jest patriotycznym obowiązkiem wszystkich Polaków, a zwłaszcza władz państwowych i samorządowych.

Dziękujemy za odwagę, miłość i mądrość tym, którzy w sierpniu ofiarują Bogu i bliźnim dobrowolny dar abstynencji. Niech to świadectwo mobilizuje nas wszystkich do całorocznej troski o trzeźwość Polaków. Za św. Janem Pawłem II prosimy: Maryjo, Królowo Polski, czuwaj nad naszą niewzruszoną wiernością Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu. Broń tego narodu, który od tysiąca lat idzie drogami Ewangelii. Bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu.

Bp Tadeusz Bronakowski

Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości