CMENTARZ – WAŻNE INFORMACJE !!!

with Brak komentarzy

DRODZY PARAFIANIE, SZANOWNI GOŚCIE!

 

W związku ze zbliżającym się okresem wzmożonego ruchu na naszych cmentarzach oraz Uroczystością Wszystkich Świętych

 

UPRZEJMIE PRZYPOMINAM,

że na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia RP

NA TERENIE CMENTARZY

OBOWIĄZUJE NAKAZ ZAKRYWANIA NOSA I UST

PRZY POMOCY MASECZKI LUB PRZYŁBICY!

 

Obowiązek ten dotyczy wszystkich obecnych na cmentarzu (poza sprawującymi liturgię) niezależnie od tego, czy jest to uroczystość pogrzebowa, nawiedzenie grobów bliskich, czy prace porządkowe i budowlane.

Informuję także, że obsługa cmentarza jest upoważniona do egzekwowania tego przepisu, zwracania uwagi, a w drastycznych przypadkach jego naruszania do wydania polecenia opuszczenia terenu cmentarza. Niezastosowanie się do powyższych poleceń może skutkować powiadomieniem Policji, lub służb sanitarnych, co może się wiązać z nałożeniem wysokich mandatów.

…………………………………..

Przypominam także o porządkach na cmentarzu w Chłopicach, o umieszczaniu w pojemnikach na śmieci wyłącznie odpadów szklanych, plastikowych i innych (oprócz wszelkiego rodzaju roślinności, którą należy złożyć obok pojemnika).

Kosze na odpady znajdują się przy bramie bocznej cmentarza od strony „Murowanki”.

…………………………..………

DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZROZUMIENIE.

W TYM TRUDNYM OKRESIE ZADBAJMY NIE TYLE O WŁASNĄ WYGODĘ I KOMFIRT

ALE PRZEDE WSZYSTKIM O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO INNYCH.

 

Z POWAŻANIEM

PROBOSZCZ.