XXIX Niedziela Zwykła – 18.10.2020 r. – WAŻNE OGŁOSZENIA

with Brak komentarzy

XXIX Niedziela Zwykła

Siostry i Bracia

W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy bardzo ważne słowa Pana Jezusa. Bóg przewyższa cesarza tak, że nawet nie istnieje płaszczyzna, na której można by ich porównać. Jednak trzeba oddać cesarzowi to, co mu się rzeczywiście należy, ale nie to, co należy się tylko Bogu. Gdyby władcy tego świata i ci, którzy okazują im nieraz ślepe posłuszeństwo, postawili Boga ponad państwem, polityką i ideologią, gdyby oddali Bogu należną cześć i uszanowali godność człowieka, który został przecież stworzony na Boży obraz świat uniknąłby niejednej wojny i wielu nieszczęść.
Szczególnie My, chrześcijanie, mamy oddać Bogu to, co do Niego należy: całe nasze serce, całą naszą duszę, wszystkie nasze siły. Powinniśmy stale pytać o Jego wolę i według niej żyć. Niestety, nie znajdziemy w Ewangelii żadnych gotowych recept, szczegółowo opisanych procedur postępowania w każdej sytuacji życiowej. Łatwo tu o nieporozumienia i błędne interpretacje. Nieraz wielu błędnie sądziło, że słowa: „Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara”, zobowiązują do ślepego posłuszeństwa względem wszystkiego, co przychodzi OD WŁADZY. Jezus nie określa jednak, jak dalece powinna sięgać nasza lojalność wobec władzy świeckiej, ale pewnie zalecałby przestrzeganie praw, jeśli są sprawiedliwe i mają na celu dobro wszystkich, a przy tym nie uzurpują sobie przywłaszczania tego co należy się tylko Bogu.
W obecnej sytuacji, w której się znajdujemy, słowa z Ewangelii nabierają szczególnego znaczenia. Chcemy wierzyć że wszystkie ograniczenia, które zostały na nas nałożone mają na względzie tylko i wyłącznie dobro nas wszystkich. W tym duchu przyjmijmy więc następne ogłoszenia i zarządzenia:

 

DEKRET Metropolity Przemyskiego

 

W związku z nasilającą się pandemią w Polsce i wprowadzeniem nowych obostrzeń, dotyczących także uczestnictwa wiernych w nabożeństwach i Mszach Świętych, odprawianych w kościołach i kaplicach, zarządzam, co następuje:
1.Mając na uwadze ograniczenia dotyczące liczby uczestników zgromadzeń religijnych dla wiernych przebywających w tzw. „strefie żółtej” (1 osoba na 4m2) i w „strefie czerwonej” (1 osoba na 7 m2), udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej, począwszy od niedzieli 18 października br., osobom przebywających w takich strefach w okresie ich obowiązywania.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam szczególnie do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe w Radiu FARA oraz za pośrednictwem lokalnych i ogólnopolskich rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych.
2.W kościołach i kaplicach należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad reżimu sanitarnego. Przypominamy również, że maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta, zobowiązani są używać:
– wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają wymagane zwolnienie,
– pracownicy kościelni w sytuacjach kontaktu z innymi osobami,
– służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu.
Maseczek lub przyłbic mają ponadto używać celebrans i koncelebransi, podczas rozdawania Komunii św. i procesji.
Zachęcam do intensywnej modlitwy w intencji ustania pandemii, a także w intencjach chorych i personelu medycznego oraz służb ratowniczych.
Z serca wszystkim błogosławię
/-/ ✠ Adam Szal, Metropolita Przemyski

……………………………………………………………….

OGŁOSZENIA – 18.10.2020 – CHŁOPICE

 

 1. Dziś Msze Św. o 8.00, 11.00 i 16.00
 2. Dziś Niedziela Misyjna. Składka i wszystkie ofiary za kalendarze, które są na ołtarzu św. Rodziny, będą przeznaczone na misje.
 3. Dziś rozpoczynamy Tydzień Misyjny
 4. Codziennie Msza Święta i nabożeństwo różańcowe o 17.00.
 5. W środę Nowenna do Matki Bożej
 6. W przyszłą niedzielę ulegną zmianie godziny Mszy Św. Msze św. będą o 8.00, 10.30, 11.30 i 16.00
 7. W związku z zaistniałą sytuacją wszystkie spotkania duszpasterskie zostają odwołane. Nie odbędzie się prawdopodobnie także zaplanowane na 7 listopada udzielenie Sakramentu Bierzmowania oraz listopadowe odwiedziny chorych w I piątek.
 8. Zasady uczestnictwa w Mszach Św. wszyscy już chyba poznali. Są wywieszone w wielu miejscach przy kościele oraz na naszej stronie Internetowej.
 9. W związku ze zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych i prawdopodobieństwem zamknięcia cmentarzy, lub poważnego ograniczenia przebywania na ich terenie (nie będzie np. możliwości odprawienia tradycyjnego nabożeństwa za zmarłych) zachęcamy w tym roku do szczególnie intensywnej modlitwy wypominkowej w kościele.
 10. Nowe zasady zostały szczegółowo opisane na naszej stronie Internetowej. Chciałbym, by każdy wiedział kiedy będą czytane karteczki z imionami waszych zmarłych i mógł w tym nabożeństwie osobiście lub duchowo uczestniczyć.
 11. Wobec tego trzeba zapamiętać i zapisać numer znajdujący się na karteczce zabranej z kościoła, lub w wypominkach Internetowych podać numer domu.
 12. Karteczki na wypominki są na ławkach oraz na ołtarzy św. Rodziny
 13. Przed każdą niedzielą listopada zostanie podany rozkład numerów wypominkowych na każdy dzień tygodnia.
 14. Proszę także czytać informacje na nasze stronie Internetowej. Są one na bieżąco aktualizowane.
 15. Intencje

 

OGŁOSZENIA – 18.10.2020 – JANKOWICE

 

 1. Dziś Msze Św. o 7.00 i 9.30
 2. Dziś Niedziela Misyjna. Składka i wszystkie ofiary za kalendarze, które są na ołtarzu św. Rodziny, będą przeznaczone na misje.
 3. Dziś rozpoczynamy Tydzień Misyjny
 4. Msza Święta i nabożeństwo różańcowe w Jankowicach we wtorek, czwartek i sobotę o 18.00.
 5. W przyszłą niedzielę w Jankowicach Msze Św. o 7.00, 9.30 i dodatkowa Msza Św. o 15.00
 6. Ulegną zmianie także godziny Mszy Św. w Chłopicach
 7. W związku z zaistniałą sytuacją wszystkie spotkania duszpasterskie zostają odwołane. Nie odbędzie się prawdopodobnie także zaplanowane na 7 listopada udzielenie Sakramentu Bierzmowania oraz listopadowe odwiedziny chorych w I piątek.
 8. Zasady uczestnictwa w Mszach Św. wszyscy już chyba poznali. Są wywieszone przy kościele oraz na naszej stronie Internetowej.
 9. W związku ze zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych i prawdopodobieństwem zamknięcia cmentarzy, lub poważnego ograniczenia przebywania na ich terenie (nie będzie np. możliwości odprawienia tradycyjnego nabożeństwa za zmarłych) zachęcamy w tym roku do szczególnie intensywnej modlitwy wypominkowej w kościele.
 10. Nowe zasady zostały szczegółowo opisane na naszej stronie Internetowej. Chciałbym, by każdy wiedział kiedy będą czytane karteczki z imionami waszych zmarłych i mógł w tym nabożeństwie osobiście lub duchowo uczestniczyć.
 11. Wobec tego trzeba zapamiętać i zapisać numer znajdujący się na karteczce zabranej z kościoła, lub w wypominkach Internetowych podać numer domu.
 12. Karteczki na wypominki są na ławkach z tyłu kościoła.
 13. Przed każdą niedzielą listopada zostanie podany rozkład numerów wypominkowych na każdy dzień tygodnia.
 14. Proszę także czytać informacje na nasze stronie Internetowej. Są one na bieżąco aktualizowane.
 15. Intencje
 16. Sprzątanie