ADWENT 2020 – WAŻNE OGŁOSZENIA

with Brak komentarzy

SIOSTRY I BRACIA

DRODZY PARAFIANIE

          Przed nami Adwent. Czas szczególny, który ma za zadanie przygotować nas wszystkich do dobrego przeżycia pamiątki przyjścia na świat naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Adwent to czas zadumy i refleksji, ale także czas uporządkowania swojego wnętrza i spojrzenia na swoją wiarę, w duchu Maryi, Matki Zbawiciela, Św. Józefa, Jego opiekuna, Jana Chrzciciela nawołującego do oczyszczenia sumień, starotestamentalnych proroków i tych wszystkich, którzy odpowiedzieli z wiarą na wezwanie Pana.

          W tym roku w Adwentową zadumę wpisuje się trudny czas epidemii i wszystkich ograniczeń, które się z tym wiążą. Zostały na nas nałożone różnorakie restrykcje, które nie zawsze są adekwatne do sytuacji. Chcemy wierzyć, że ci, którzy to wszystko wymyślają, mają naprawdę na względzie tylko i wyłącznie dobro i zdrowie nas wszystkich. Coraz więcej wątpliwości pojawia się w tym temacie, szczególnie gdy się widzi, jak wielu te przepisy łamie, nic sobie z tego nie robiąc, a nie spotyka się to z przewidzianymi prawem konsekwencjami. Komuś bardzo zależy na tym, by przy okazji epidemii zniszczyć Kościół, który jest atakowany ze wszystkich stron. Prymas Wyszyński napisał kiedyś że: ,,Jeśli przyjdą zniszczyć ten Naród, zaczną od Kościoła gdyż Kościół jest siłą tego narodu”. Te słowa są dziś jakże aktualne. Zniszczyć Kościół, to odrzucić także Boże Przykazania, prawo moralne i wszystko co się z tym wiąże. Tak by nie było żadnych ograniczeń. A wtedy będzie już można całkowicie podporządkować każdego człowieka nowym „religiom”. Jedynie chrześcijaństwo stoi jeszcze na drodze do osiągnięcia przez pewnych ludzi i organizacje, rządu dusz. Trzeba więc zniszczyć chrześcijaństwo raz na zawsze. I to się dzieje na naszych oczach. Także ludzie Kościoła przyczyniają się do tego, przez swoje grzechy, co bardzo boli i godne jest potępienia. Jednak to są jednostki. Nie mówi się dziś natomiast o tych wszystkich pokładach dobra, które były, są i będą w Kościele, o tej przeważającej większości biskupów, kapłanów, zakonnic, którzy w odpowiedzi na Boże powołanie poświęcili wszystko i oddanie pracują w Winnicy Pańskiej. Nie mówi się o Wiernych Świeckich i organizacjach, które nieustannie niosą ducha chrześcijańskiej miłości we współczesnym świecie.

          Można by jeszcze wiele na ten temat powiedzieć. Sądzę, że każdy myślący chrześcijanin, któremu zależy na tym, by swoją wiarę praktykować i uczyć jej swoje dzieci, doskonale zdaje sobie z tego sprawę. „Wiara bez uczynków martwa jest sama w sobie” – tak pisał św. Jakub w swoim liście. Trzeba więc powrócić do praktykowania wiary, także w sensie liturgicznym i wspólnotowym, starając się przy tym zachować narzucone nam restrykcje.

          Dlatego też chcę zaproponować Wam wszystkim pewne rozwiązania, które pozwolą nam zachować nałożone obostrzenia, a jednocześnie w jakiś minimalny sposób powrócić do praktykowania wiary, celebracji Eucharystii i Sakramentów świętych oraz poczucia na nowo więzi we wspólnocie Kościoła. Szczególnie doniosę znaczenie ma Sakrament Pokuty i Komunia Święta. Jakże bolesne jest to, że wielu z Was nie przystępowało do tych sakramentów od bardzo długiego casu, może nawet od kilkunastu miesięcy.

         Jeśli czegoś konkretnego nie zrobimy teraz, to po ustaniu epidemii, nasze kościoły będą świeciły pustkami, gdyż wielu przyzwyczai się do tej sytuacji, jaka jest obecnie. Szczególnie zagraża to młodemu pokoleniu. Nie pozwólmy by wydarto nam naszą wiarę i tradycję.

Proponuję więc w ciągu najbliższych dwóch miesięcy – trzy spotkania w kościele dla każdego wierzącego parafianina.

  1. SPOTKANIE ADWENTOWE

  2. SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE (CZAS ŚWIĄT BOŻEGO BARODZENIA)

  3. SPOTKANIE KOLĘDOWE

Wszystkie te spotkania będą się odbywały w kościele, z zachowaniem rygorów sanitarnych. A więc obowiązek zakrywania ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie odpowiedniej odległości i limitu uczestników. Kościół będzie systematycznie sprzątany a newralgiczne miejsca będą codziennie dezynfekowane. Jeśli zachowamy odpowiednio wszystkie te rozporządzenia, nie powinno być żadnego zagrożenia zakażeniem.

 

SPOTKANIE ADWENTOWE

  • Każdego dnia Adwentu, także w niedziele i święta, wypadające w tym okresie (od 30.XI – 23.XII), będziemy zapraszali na Mszę Świętą mieszkańców poszczególnych domów w naszej parafii.

  • Numery domów na kolejny tydzień będą podawane w ogłoszeniach oraz w poprzedzający piątek zostaną zamieszczone na stronie internetowej w zakładce „SPOTKANIE ADWENTOWE”.

  • We Mszy Świętej mogą uczestniczyć także osoby, które zamówiły na dany dzień intencję mszalną.

  • Szczególnie zapraszam dzieci i młodzież z wyznaczonych domów. Dla dzieci mały, słodki upominek.

  • Przed Mszą Świętą będzie możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty. Bardzo do tego zachęcam, gdyż przed świętami nie będzie tradycyjnej spowiedzi adwentowej, ani zaproszonych księży.

  • Podczas Mszy Świętej każdego dnia będzie krótkie rozważanie i wspólna modlitwa o ustanie epidemii oraz o pokój i zgodę w naszej Ojczyźnie.

  • Można będzie także zabrać świecę „Caritas” oraz opłatki wigilijne. Ofiary za świece będą przeznaczone na pomoc dla dzieci (akcja „Caritas”), a za opłatki na wynagrodzenie dla Pana Organisty.

JESZCZE RAZ SERDECZNIE ZAPRASZAM

„PAN DA SIŁĘ SWOJEMU LUDOWI I WIERNYM SWOIM”

Informacje na temat pozostałych spotkań podamy pod koniec Adwentu. W razie gdyby sytuacja się zmieniła, informacje będą podawane na bieżąco na naszej stronie Internetowej. Powoli przygotowujemy się także do stałej transmisji codziennej Mszy Świętej z kościoła w Chłopicach. Nie jest to takie proste ani tanie, jak myślałem Polecam tę sprawę Waszej modlitwie.

Powierzam Was wszystkich miłosiernemu Bogu

oddaję w opieką Naszej Pani Chłopickiej, Matce Pocieszenia,

życzę dużo zdrowia

i dziękuję za zrozumienie.

Proboszcz

Leonardo da Vinci