PODSUMOWANIE ROKU PAŃSKIEGO 2020.

with Brak komentarzy

Siostry i Bracia. Drodzy Parafianie.

Mijający rok zapisze się w historii współczesnego świata i Kościoła, zapewne jako jeden z najtrudniejszych, które przeżyliśmy. Doświadczyliśmy bowiem w bieżącym roku wielu trudnych chwil i wydarzeń, których nie spodziewaliśmy się doświadczyć. Panująca epidemia i związane z nią restrykcje, zakazy i nakazy, lęk o zdrowie i życie swoje oraz najbliższych, niepewności związane z utratą miejsc pracy, pogarszająca się sytuacja materialna wielu gospodarstw domowych, rosnące ceny i wiele innych trudnych spraw napawających zrozumiałym niepokojem. Do tego jeszcze ograniczone możliwości zasłużonego wypoczynku. To wszystko spowodowało, że jesteśmy coraz bardziej rozgoryczeni i nerwowi, co przekłada się w dużej mierze na sytuacje kryzysowe w wielu domach i rodzinach.

Także Kościół bardzo ucierpiał w bieżącym roku. Nie tylko pod względem materialnym. Ważniejsze jest to, że ciągłe ataki na chrześcijaństwo, które w mijającym roku bardzo się nasiliły spowodowały odwrócenie się wielu, szczególnie młodych, od Kościoła i praktyk religijnych. Niewątpliwie sprzyja temu także ciągłe zamykanie kościołów, ograniczenia w ilości uczestników liturgii, zakaz organizowania spotkań formacyjnych, pielgrzymek, procesji, i innych uroczystości religijnych. Korzystanie wyłącznie z przekazów medialnych nigdy nie zastąpi realnego uczestnictwa w Eucharystii i przystępowania do sakramentów świętych.

Jak na ironię, z ciągle udzielanych dyspens korzystają zwykle nie ci, którzy powinni. A powinni przede wszystkim starsi i chorzy. Można powiedzieć, że „skorzystali” z nich przede wszystkim ludzie młodzi i w sile wieku, z których wielu od wiosny nie uczestniczy w ogóle, w jakimkolwiek życiu religijnym.

NASZA PARAFIA

Przedstawiona powyżej sytuacja kryzysowa nie ominęła również naszej wspólnoty parafialnej. Było wiele zachorować, wielu przeszło kwarantannę i zamknięcie w domach, a co się z tym wiąże także wiele stresów i niepewności. Także kilka osób odeszło do wieczności z piętnem wirusa. I chociaż w chwili obecnej sytuacja nie wydaje się tak trudna, jak gdzie indziej, to jednak pozostał lęk i wiele pytań o następne dni i miesiące.

SYTUACJA RELIGIJNA PARAFII

Weszliśmy w ten kryzysowy rok ze wskaźnikiem niemal 62% uczestniczących w niedzielnej liturgii Mszy Św., co w skali Polski, gdzie średnia wyniosła 38%, było wynikiem wspaniałym. Dziś trudno pokusić się o jakiekolwiek wyliczenia. Sądzę jednak, że nawet wtedy, gdy restrykcje zostały złagodzone wskaźnik ten nie przekroczył 40 %. To budzi duży niepokój. Poza tym praktycznie rozsypały się wszystkie grupy parafialne, tworzone od wielu lat, szczególnie te młodzieżowe. W najmniejszym stopniu, jak się wydaje, kryzys ten dotknął ministrantów, którzy w znacznej części powrócili do służby przy ołtarzu.

Z przykrością także należy stwierdzić, że bardzo wielu parafian nie skorzystało w mijającym roku z Sakramentu pokuty i nie przystępowało do Komunii Św., mimo wielu możliwości i proponowanych okazji.

Mam nadzieję, że wzmogła się modlitwa w domach i rodzinach oraz korzystanie z transmisji medialnych Mszy Św. i nabożeństw. Nadzieją napawa fakt, że odwiedzanie naszej strony parafialnej w bieżącym roku, wzrosło ponad dziesięciokrotnie w porównaniu z rokiem poprzednim. Także korzystanie z niedawno uruchomionej transmisji nabożeństw z kościoła w Chłopicach, cieszy się dużą popularnością.

Mamy nadzieję, że nadchodzący Nowy Rok, będzie lepszy i przyniesie dobre ożywienie w dziedzinie praktyk religijnych i odnowy duchowej naszej parafii. Wiele w dziedzinie duszpasterstwa trzeba będzie rozpoczynać od początku i budować od fundamentów. Ale to dopiero po ustąpieniu epidemii. W Bogu i pani Chłopickiej nadzieja, że do tego dojdzie jak najszybciej.

KATECHEZA

Chciałbym tutaj także wspomnieć o lekcjach religii i mijającym roku. Staraliśmy się wraz z księdzem wikariuszem, by katecheza przebiegała, na ile to było możliwe, jak najlepiej. Wiosną były przygotowywane lekcje dla wszystkich klas na stronie internetowej, jesienią prowadziliśmy katechezę on-line. Mam jednak świadomość, że mimo wysiłków także i rodziców, to nie było to samo, a efekt jest raczej mizerny. Podobnie zresztą jak i inne lekcje prowadzone w ten sposób. Trudna praca nauczycieli i rodziców w tej formie, niestety u wielu młodych nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Bardzo często wyłączone kamerki i mikrofony u uczniów, nawet przez całe lekcje, to swoiste wagary. Młodzi nie potrafili zrozumieć, że w tym wszystkim chodzi o ich dobro i przyszłość. To z pewnością odbije się na poziomie ich edukacji.

SYTUACJA MATERIALNA PARAFII

Panujący kryzys, z oczywistych względów, dotknął także sytuacji materialnej naszej parafii. Składki na przestrzeni roku spadły niemal o połowę, a wydatki pozostały na niezmienionym poziomie, a nawet nieznacznie wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim. Trzeba było wobec tego wstrzymać wszystkie planowane większe inwestycje. Udało się jedynie wykonać kostkę na cmentarzu w Chłopicach. Parafia nie straciła jednak płynności finansowej ani nie popadła w długi, przede wszystkim dzięki waszej ofiarności i pomocy, która miała miejsce przez cały rok. Serdecznie dziękuję tutaj wszystkim ofiarodawcom, którzy przekazywali różne ofiary na konta parafii, czy też osobiście. Ta pomoc była nieoceniona i świadczyła o waszym zaangażowaniu i odpowiedzialności za utrzymanie naszych kościołów.

Niestety Parafie nie mogły liczyć na żadną pomoc od Rządu, z żadnej z tzw. tarcz antykryzysowych tak szumnie ogłaszanych. Jedyna możliwość, to dofinansowanie z Urzędu Pracy do trzech pensji pracowników kościelnych, z której skorzystaliśmy. Była to bardzo mizerna dotacja.

Podsumowując, jakoś sobie radzimy i mamy nadzieję, że zapowiadane od nowego roku podwyżki za energię i gaz nie spowodują większych problemów finansowych. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za waszą ofiarność.

PODZIĘKOWANIA

Koniec roku to także czas podziękowań. Pozwólcie więc, że złożę je najpierw wszystkim Wam, Parafianom, szczególnie tym, którzy w tym trudnym czasie pozostali wierni Bogu i Kościołowi, którzy wspomagali parafię duchowo i materialnie, którzy mieli dobre słowo dla nas, pełne otuchy i nadziei. Dziękuję także tym, którzy nie zapomnieli o osobach chorych, samotnych i opuszczonych. Mieli otwarte serca dla potrzebujących, troszczyli się o religijne i moralne wychowanie dzieci i młodzieży. Którzy, mimo wielu trudności umieli nieść radość, uśmiech, optymizm i dobre słowo. Bóg zapłać.

Dziękuję Księdzu Arturowi, wikariuszowi, Siostrom Służebniczkom z Chłopic, przede wszystkim tym które pełniły i pełnią funkcję zakrystianki w mijającym roku, a więc Siostrze Jadwidze, Siostrze Renacie i Siostrze Agnieszce. Dziękuję klerykowi Pawłowi z Jankowic.

Dziękuję Pani Irenie, naszej gospodyni i Panu Markowi, którzy dbają o właściwe funkcjonowanie parafii.

Dziękuję Panu Kazimierzowi, który całym sercem i zaangażowaniem troszczy się o kościół w Jankowicach.

Dziękuję Panu Wiesławowi naszemu organiście, tym bardziej, że zamierza w najbliższym czasie przejąć na zasłużoną emeryturę. Dziękuję także Panu Konradowi, który w minionym roku wspomagał nas w muzycznej oprawie liturgii.

Dziękuję Radzie Parafialnej z Chłopic i Jankowic, Akcji Katolickiej, Różom Różańcowym. Nie było wiele możliwości spotkań w tym roku, ale zawsze mogłem na nich liczyć w różnych sytuacjach.

Dziękuję ministrantom i lektorom, szczególnie tym, którzy wiernie trwali przy ołtarzu i często, szczególnie starsi służyli pomocą. Także wszystkim młodym zaangażowanym w pomoc, w parafii.

Dziękuję młodzieży z RAM – u, DSM, Scholi – kilkakrotnie udało się im brać udział w liturgii i spotkaniach. Animatorce Gosi.

Dziękuję Strażakom z OSP, Paniom Sołtyskom, Panu Wójtowi i pracownikom gminnych instytucji. Dyrektorom, nauczycielem i pracownikom szkół i biblioteki, służbie zdrowia, wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom.

Dziękuję Rodzicom dzieci z obecnej klasy IV, wszystkim sprzątającym w kościele i dbającym o otoczenie kościołów i kaplic.

Dziękuję także Panu Andrzejowi i firmie „Im memoriam” za opiekę nad cmentarzem parafialnym w Chłopicach.

Bardzo wielkie „Bóg Zapłać” wszystkim wymienionym wcześniej oraz tym, których przez przeoczenie pominąłem, a którzy w jakikolwiek sposób byli zaangażowani w życie naszej parafii. Także, a nawet szczególnie dziękuję za wsparcie modlitewne i pamięć o parafii i Kościele, zwłaszcza chorym.

STATYSTYKA

  1. Mieszkańców zameldowanych w parafii na chwilę obecną, jest 1798 osób, (1001 w Chłopicach (wraz z trzema domami z Morawska na Murowance, 797 w Jankowicach) ale faktycznie mieszkających znacznie mniej z powodu pracy i przebywania za granicą, bądź w innych miejscach, w Polsce.
  2. chrzty – Chłopice – 10, Jankowice – 7 (17)
  3. śluby – Chłopice – 2, Jankowice – 3 (5)
  4. Komunia – 21 dzieci
  5. bierzmowanie – –
  6. chorzy (I piątki) – ponad 40
  7. pogrzeby – Chłopice – 13, Jankowice – 15 (28)

 

NA PRZYSZŁY ROK

         Trudno w obecnej sytuacji snuć jakiekolwiek dalekosiężne plany na przyszłość, odnośnie funkcjonowania parafii czy planowanych inwestycji. O wszystkich podejmowanych działaniach będę na bieżąco informował.

 

Siostry i Bracia.

Niech, „Słowo Chrystusa w Was przebywa z całym swym bogactwem”, abyście przeżywali wasze codzienne sprawy „pod wpływem łaski,”. „Wszystko, cokolwiek czynicie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w Imię Pana naszego Jezusa, Dziękując Bogu Ojcu przez Niego”.

Błogosławionego, lepszego i szczęśliwszego Nowego Roku. Życzę Wam Wszystkim.

Szczęść Boże Proboszcz.